Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

Skaičiuojant smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių įtraukiami:

 

- darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis už atlyginimą,

- individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis),
- mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), 
- tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys),
- ir verslininkai*.

 

Į darbuotojų skaičių neįskaitoma:

 

- moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; 

- asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

 

 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinio vidurkio formulę (tam reikalingi 13 mėnesių duomenys):

 

        (Dgr0/2) + Ds + Dv + ... + Dl + (Dgr1/2)

D = ------------------------------------------------------------

                               12


D      - vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 - darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Ds    - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;
Dv    - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;
...     - kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;
Dl     - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;
Dgr1 - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

 

 

Svarbu:

 

- Darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys. Individualios įmonės savininkas (arba individualios įmonės savininko paskirtas individualios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys) ir verslininkas prilyginami vienam darbuotojui.


- Jei paskutinė mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, tai, skaičiuojant vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių pagal nurodytą formulę, imamas darbuotojų skaičius paskutinę darbo dieną.


- Skaičių apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs.


- Apskaičiuojant vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių konkrečiais metais, darbuotojų skaičius dalijamas iš 12. Jei įmonė veikė ne visus metus, šis skaičius dalijamas iš mėnesių, kuriais įmonė vykdė veiklą, skaičiaus.

 

________________________________________________________________________

* Verslininko sąvoka aprašyta įstatyme: "Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas"

 

 

Teisės aktai:

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

2. Finansų ministro įsakymas „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

 

Sudarė: www.easystart.lt