Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

Skaičiuojant vidutinį metų sąrašinį darbuotojų skaičių įtraukiami visi darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis už atlyginimą. Į darbuotojų skaičių neįskaitoma:

 

1. Moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; 

2. Asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; 

3. Asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; 

4. Asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis;

5. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus;

6. Mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys.

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinio vidurkio formulę (tam reikalingi 13 mėnesių duomenys):

 

        (Dgr0/2) + Ds + Dv + ... + Dl + (Dgr1/2)

D = ------------------------------------------------------------

                               12


D      - vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 - darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Ds    - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;
Dv    - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;
...     - kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;
Dl     - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;
Dgr1 - darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

 

 

 

Teisės aktai:

Finansų ministro įsakymas „Dėl vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo, pasirenkant sutrumpintas arba trumpas metines finansines atskaitomybės ataskaitas, tvarkos patvirtinimo pakeitimo"

 

Sudarė: www.easystart.lt