Servitutas

Servitutas - tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu, arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti kito daikto tinkamą naudojimą (pvz., teisė naudotis per svetimą žemės sklypą einančiu keliu, kad būtų galima pasiekti savo žemės sklypą, prie kurio nėra kito privažiavimo).

 

Šaltinis:

1. Civilinis kodeksas (žr. 4.111 str.)