Pardavimo grynosios pajamos

Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos.


Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas