Pajamos

Pajamos - įmonės gautos lėšos už parduotas prekes ar paslaugas. Apskaičiuojant pajamas pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas. 

Fizinių asmenų pajamos - atlygis už atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perleistą turtą, už parduotas ar suteiktas teises taip pat investicijų grąža arba kita nauda pinigais arba natūra, žr. pajamos natūra.

 

Šaltinis: www.easystart.lt