Mokestinės paskolos sutartis

Mokestinės paskolos sutartis - mokesčių administratoriaus sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta sutartis, kai ja nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos.

 

Šaltinis: Mokesčių administravimo įstatymas