Metinis pranešimas

Įmonės metinis pranešimas - metines finansines ataskaitas papildanti ataskaita, kurioje pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.

 

Įmonės, sudarančios sutrumpintas finansines ataskaitas, išskyrus viešojo intereso įmones, gali nerengti metinio pranešimo.

 

Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (žr. 25 str.)