Kartelis

Kartelis - viena iš monopolijos formų, vienos šakos įmonininkų susivienijimas, siekiantis monopolinio viešpatavimo rinkoje ir maksimalaus pelno. Kartelio dalyviai susitaria dėl prekių realizavimo sąlygų, kainų, įmokų terminų, išlaikydami sukartelintos įmonės komercinį - gamybinį savarankiškumą ir siekdami apriboti arba panaikinti tarpusavio konkurenciją.

 

Šaltinis: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.

 

 

Susijusi informacija:

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2. Konkurencijos įstatymas

3. Tarptautinis konkurencijos tinklas