Kainų indeksas

Kainų indeksas - indeksas, apibūdinantis prekių rinkinio vidutinės kainos pasikeitimą per tam tikrą laiką. Vartojimo prekių kainų indeksas yra vienas iš labiausiai paplitusių statistinių rodiklių naudojamų gyvenimo lygio dinamikai įvertinti. Apskaičiuojamas lyginant fiksuoto skaičiaus būtiniausių prekių ir paslaugų „krepšelio" vertinę išraišką įvairiais laikotarpiais.

 

Šaltinis: Vilniaus pedagoginis universitetas, Ekonomikos terminai ir sąvokos (mokomasis žodynas), sudarytojai J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius, Vilnius 1999 m.