Įmonių grupė

Įmonių grupė - patronuojanti įmonė ir jos dukterinės įmonės.


Šaltinis: Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas