Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas - tai turtas, kuris naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ar naudai vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams teikti ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už vieneto nustatytą mažiausią kainą, už kurią įsigytas turtas laikomas ilgalaikiu. Šio turto įsigijimo kaina į vieneto sąnaudas įskaitoma dalimis per turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį.

 

Ilgalaikis turtas gali būti materialusis (turintis materialią būseną) arba nematerialusis (neturintis materialios būsenos).

 

Šaltinis: Pelno mokesčio įstatymas